QUÈ ÉS L'ÀNIMA DE L'ECONOMIA CIRCULAR?

L’observació de l’Economia Circular pot produir una primera impressió que s'està davant una qüestió eminentment tècnica. Tanmateix, l'Economia Circular, com totes les qüestions humanes, no està al marge de un principio general que queda definit per l'expressió “el Tangible segueix a l’Intangible“.

L’Ànima en l’Economia Circular reuneix tot allò que es necessari perquè la voluntat, l’actitud i el sentit s'uneixin amb el coneixement tècnic i científic per aconseguir que cada projecte d’implantació sigui un èxit per la Societat i el Planeta.

Català